HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın internet sitesi, mobil uygulamalar ve sair yollarla ne tür kişisel veriler topladığını,

Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,

HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,

Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını,

HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

Kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını,

Gizlilik hakkında bilgilendirmeyi, içermektedir.

Gizlilik Hakkında Bilgilendirme

 

HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da herhangi bir diğer hukuki işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini, kiralamayacağını, satmayacağını ya da başka türlü aktarmayacağını, saklamak için gereken özeni göstereceğini beyan eder.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ürün ve hizmetlerimizden faydalanan Başvuru Sahipleri başta olmak üzere, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kanun’dan doğan sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

İzninize istinaden üçüncü kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu durumlarda her türlü hukuki tedbir alınmaktadır. Kişisel verileri alan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ sorumlu değildir.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ tarafından sağlanan hizmet ve HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir.HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

 

Ayrıca,HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Kapsam ve Rıza

 

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi, kendisine atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır. Hizmetlerimizi kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmekte ve bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rıza göstermektesiniz.

 

Toplanan kişisel verileriniz, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi, deneyimleriniz göz önünde bulundurularak ilgilenebileceğiniz kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, memnuniyetinizi artırmak, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi, web sitesinden satın alma yapan kullanıcıları tanıyabilmek ve potansiyel üye çevresi analizinde kullanabilmek, anlaşmalı kurumlarımız ve seçkin çözüm ortaklarımız tarafından sizlere öneriler sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek tarafınızla akdedilen sözleşmelerin koşulları,  güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek sizlere hizmet ve Katma Değer sunulması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ sistemi dahilinde yer alan halihazır Üye’ler ile daha önceden Üyeliği sona ermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın ve HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ ile iş ve işbirliği ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, hizmetlerimiz ile ilgili şikayetlerinizi ve önerilerinizi değerlendirebilmek ve uygulanması, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.

 

2. İşlenen ve Toplanan Kişisel Veriler

 

“Kişisel Veriler” terimi, işbu Politika metninde kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek tarafınıza ait ad, ikinci ad, soyadı, uyruk, yabancı kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, internet sitesine girip çıkıldığında tutulan log kayıtları, şirket/ işyeri adresi tipindeki ilgiler anlamına gelmektedir. HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın ürün ve hizmetlerinden kaynaklanacak nedenlerle başka veri ve bilgileri de isteme hakkı saklıdır.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, anlaşmalı kurumlarımız ve seçkin çözüm ortaklarımıza, anlaşmalı olduğumuz araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve şirketlere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nin sözleşme ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Rızanın geri alınması Bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçlar ile kişisel verilerinizin kullanılması veya açıklanması ile ilgili rızanızı geri almanız durumunda, hizmetlerimizin bir kısmından ya da hiçbirinden faydalanamayabilirsiniz.

 

5. Kişisel Verilerin Saklanması

 

Başvuru sahiplerinden, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 

HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ, Başvuru Sahiplerinden ve kişisel verileri HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden tarafından toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı sunucularının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

 

7. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

 

Kanun’un 4. Maddesi gereğince HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ, sizlerden topladığı kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Sizlerin, HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ internet sitesi, sosyal medya mecraları benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’ye vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı doğacak tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’ye elektronik ya da fiziki ortamda ulaştıracağınız başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’ye iletmeniz durumunda HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ, talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin hakları şöyledir:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ilişkin bilgi edinme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlem için kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’ye iletebilirsiniz.

 

9. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

 

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde x sicil numarasıyla kayıtlı , Kemalpaşa Mah.

 

x adresinde mukim Bisquitte Veri sorumlusu’dur.

 

10. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

 

HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın işbu Politika metninde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır. Politika metninde yapılacak değişiklikler ve güncel Politika metni HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

11. Ticari Elektronik İletiler

 

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ’nın ürün, hizmet ve kampanyaları için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

 

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

 

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.

 

Bizimle İletişime Geçin

 

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, başvuru formunu kullanarak bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

 

E-posta : info@hikayseri.com

 

Telefon numarası : +90352 315 3000

 

Engelli Odaları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme Hacı Saki Mah. Kenarcık Sk. No:2 Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan ve  +90352 315 3000 irtibat numarasına sahip Ali Sert Otel Turizm İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi(Sözleşmede HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.hikayseri.com sitesine üye olup online rezervasyon işlemini tamamlayan kişi (sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında olup. Tüketicinin üye olurken kullandığı adres, kimlik ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

1- Sitemiz üzerinden konaklama satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez.

 

2- Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

 

3- Tüketici, satın alınan konaklama hizmetine katılmasının mümkün olmaması durumunda, konaklama başlangıç tarihinden en az 7 gün önce HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ, karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, konaklama başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ sorumluluk kabul etmediği gibi, konaklama bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

 

4- HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; SALGIN HASTALIK grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Tüketici tarafından konaklama süresinin başlamasından 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından konaklama süresinin başlamasından 14 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici, konaklamanın başlamasına 7 günden az bir süre kala iptal talebinde bulunur ise sözleşme bedelinin tamamını HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ ‘e ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.

 

Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

5- HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir.

 

6-  HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ, işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren Ön Bilgilendirme Formu/Voucherı/Mailini tüketiciye sözleşmenin 8.maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ sorumlu değildir.

 

7- Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir.

 

8- HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, özen borcu gereği sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

 

9-İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü Kayseri İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Tüketicinin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesiyle sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İPTAL POLİTİKASI

 

Rezervasyon tarihinden 3 gün öncesine kadar ücretsiz iptal yapılabilir. Sonrasında yapılan iptallerde 1 gecelik ödeme için no-show uygulanacaktır.